fbpx

預約來店

TOP > 訂婚戒指 > Wish upon a star > Wish upon a star

Wish upon a star 「小王子」× Wish upon a star

主鑽是使用"Wish upon a star"星星車工鑽石。在兩側加上粉鑽,纖細筆直的戒台搭配溫柔可人的粉鑽,象徵配戴的「您」的重要存在。在主鑽側台特別刻有「秘密之星」的星狀浮雕,富含祝福的心願。

Carat 0.15ct
Material Pt950
Type Number 20053-111100
請按此預約來店

推薦商品 Recommend Item

  • Wish upon a star

  • Wish upon a star

  • Wish upon a star

  • Wish upon a star

  • Wish upon a star

pagetop